CENY JANTAR | Skladatel a cimbalista Daniel Skála uvede u příležitosti Cen Jantar novou skladbu Virtuální surrealita

Skladatel a cimbalista Daniel Skála uvede u příležitosti Cen Jantar novou skladbu Virtuální surrealita

Ve světové premiéře zazní na letošním udílení Cen Jantar nová kompozice hudebního skladatele Daniela Skály. Cimbalista, který je držitelem této ceny za rok 2018, skladbu napsal právě pro tuto příležitost. Diváci ji uslyší na slavnostním udílení cen 17. dubna 2023 v Domě kultury Poklad.

Co vlastně slyšíme a vidíme? Nebo lépe: co vlastně chceme slyšet a vidět? Je to realita, nebo jenom fikce, kterou si vytváříme ve své vlastní mysli? V době, kdy naše životy nezvratně a stále ve větší míře ovlivňují algoritmy a sociální sítě, si možná nemůžeme být jisti ani tím, jestli to, co právě vnímáme a prožíváme, je skutečnost, nebo pouze svět stvořený naší představivostí. „Někdy by se skoro chtělo říci, že vše je tak nějak virtuálně surreálné,“ říká Daniel Skála.

„Trvalo to dlouhé čtyři roky, než se dílem krásné náhody přihodilo, že v době kdy akce proběhne, budu i já schopen se jí zúčastnit. A jsem moc rád, že mě pořadatel Aleš Honus oslovil a souhlasil nejen s mou účastí coby interpreta, ale také s uvedením zcela nové kompozice. Kombinujeme v ní dva koncepty: svět nahrávky, který se jeví zdánlivě neměnný, a svět hudby zaznívající přímo v daný čas a v určitém prostoru. Jinak řečeno, princip prokomponované nenáhodnosti na straně jedné a možnosti řízené improvizace na straně druhé. A vůbec nepochybuji o tom, že se jako vždy stane něco mimořádného,“ říká Skála.