CENY JANTAR | Ceny Jantar v divadelních oborech budou vyhlášeny za dvouleté období pandemie. Tedy až v roce 2022

Ceny Jantar v divadelních oborech budou vyhlášeny za dvouleté období pandemie. Tedy až v roce 2022

Ceny Jantar, které se udělují za nejvýraznější umělecké počiny svázané s Moravskoslezským krajem, budou mít letos jiný charakter než v minulých letech. S ohledem na přetrvávající pandemii nebudou uděleny ceny v divadelních kategoriích. Herci, operní pěvci a baletní sólisté ale o možnost ocenění za své výkony v loňských inscenacích nepřijdou, protože v příštím roce budou poroty hodnotit najednou celé dvouleté období, tedy roky 2020 a 2021. Letos však bude zcela mimořádně udělena zvláštní cena za nejlepší audiovizuální počin v oblasti divadla.

Ceny Jantar za rok 2020 budou letos na konci léta uděleny v oblastech výtvarného umění, literatury, populární hudby a vážné hudby. Nominace ve většině kategorií už byly vyhlášeny, zbývá už pouze kategorie vážné hudby.

Za divadlo se ceny v minulosti každoročně udělovaly v kategoriích činohra, opera, muzikál a opereta a také za balet. Tyto kategorie se na letošním galavečeru zcela výjimečně oceňovat nebudou a proces nominací byl pozastaven.

„Je to těžké rozhodnutí, ale jsem přesvědčen, že je správné. Divadelní scénu loni citelně zasáhla pandemie koronaviru, která neumožnila představit řadu nastudovaných inscenací. Některé inscenace si odbyly je pár repríz, některé dokonce jen premiéru. Kvůli tomu část našich porotců neměla možnost nové inscenace vidět naživo. Posuzovat umělecké výkony pouze na základě videozáznamů by nebylo ani korektní, ani spravedlivé, už jen kvůli rozdílné technické kvalitě videozáznamů, kterými jednotlivá divadla disponují,“ uvedl organizátor Cen Jantar a koordinátor odborných porot Aleš Honus.

Počet inscenací byl také nesrovnatelně nižší než v předchozích letech. „V úvahu jsme vzali i to, že situace v letošním roce je velmi obdobná, ne-li ještě horší, a příští rok bychom stáli před podobným problémem. Proto jsme se rozhodli s ohledem na situaci z letošního udílení Cen Jantar vyloučit divadelní obory. Umělecké výkony bude porota hodnotit až za rok, a to za celé dvouleté období,“ dodal Honus.

Protože by ale nebylo správné divadlo z galavečera zcela vyškrtnout, protože Ceny Jantar jsou koncipovány jako slavnostní setkání umělců ze všech uměleckých odvětví, rozhodli se organizátoři letos přistoupit k vyhlášení nové kategorie, a to pouze pro aktuální ročník. Udělena bude cena za nejlepší audioviuzální počin v oblasti divadla.

Moravskoslezské divadelní scény totiž po celou dobu pandemie byly v úzkém kontaktu se svým publikém, zejména díky sociálním sítím a online steamům. Na galavečeru tak bude oceněno divadlo, které se s nelehkou situací popralo s ohledem na své možnosti nejlépe. O ocenění rozhodne zvláštní porota, která již pracuje na metodice hodnocení.

Ceny Jantar, které se konají pod záštitou Moravskoslezského kraje, budou rozdány už počtvrté. Kromě výročních cen budou i letos na galavečeru uděleny také dvě ceny za celoživotní přínos v oblasti kultury Moravskoslezského kraje. O laureátech těchto dvou cen rozhodne odborné kolegium. Datum galavečera bude zveřejněno během několika následujících dní. Program bude v případě příznivé epidemiologické situace přístupný i pro širokou veřejnost, v opačném případě proběhne jen v online formě.