CENY JANTAR | Ceny Jantar mají nový web a chystají zásadní změny. Udílení bude 25. dubna

Ceny Jantar mají nový web a chystají zásadní změny. Udílení bude 25. dubna

Už popáté budou v ostravské multifunkční aule Gong uděleny výroční Ceny Jantar za nevýraznější umělecké počiny Moravskoslezského kraje. Udílení cen za rok 2021 je naplánováno na pondělí 25. dubna 2022 a pořadatelé chystají řadu zásadních změn, které mají tuto již tradiční událost posunout do nové éry.

Ceny Jantar si kladou za cíl ocenit to nejhodnotnější, co se v uplynulém roce událo v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a literatury. První čtyři ročníky ukázaly, že se v Moravskoslezském kraji každoročně rodí řada mimořádných uměleckých počinů, které daleko přesahují hranice regionu.

V letošním roce dojde k několika velkým změnám. Prvním krokem jsou nové webové stránky, na kterých se právě nacházíte. Další, ta podstatnější, se týká úpravy systému nominací, které by měly lépe zrcadlit reálný stav v daném roce. Poroty již nebudou tolik svázány systémem trojic nominací a bude jim umožněno pružněji reagovat na dění v konkrétním roce, takže počet nominací za jednotlivé umělecké obory bude variabilní. Nominace budou vyhlašovány postupně během února.

Dalším krokem, ke kterému pořadatelé v pátém ročníku přistoupí, je nová koncepce galavečera. Bližší informace budou odhaleny již v nejbližších dnech. Zatím lze prozradit, že se i letos můžete těšit na divácky atraktivní program připravený exkluzivně pro tuto příležitost. Chceme ale výrazně zapracovat na formě galavečera, jenž se jednou ročně pokouší spojit rozdílné umělecké světy, které se často míjí, přesto mají jedno společné - vyzařují z nich výsledky tvůrčího ducha výjimečných osobností, na které bychom měli být všichni hrdí.

Aleš Honus, zakladatel Cen Jantar a dramaturg galavečera

Věříme, že chystanými změnami se nám ještě lépe podaří naplnit poslání Cen Jantar, kterým je upozorňovat na nejzdařilejší umělecké počiny Moravskoslezského kraje a jejich autorům pomoci oslovit další publikum.